Czy istnieje recepta na długotrwały związek ? Is there a prescription for a long lasting relationship ?

Z pomocą by odpowiedzieć na powyższe pytanie przychodzi nam neurobiologia. Badania aktywności mózgu u osób w długotrwałych związkach wskazują na szczególną aktywność trzech rejonów : rejonu odpowiedzialnego za empatię, za kontrolę własnego stresu i emocji oraz rejonu związanego z pozytywnymi iluzjami (umiejętnością do nie skupiania się na tym czego nie lubimy w partnerze).

Chcesz porozmawiać o swoim związku? https://mind-and-body.blog/o-mnie-i-terapii-ze-mna/

To answer this question, neurobiology comes with help. Research on brain activity in people in long-term relationships indicates the special activity of three regions: the region responsible for empathy, the control of one's own stress and emotions, and the region associated with positive illusions (the ability not to focus on what we dislike in a partner). 

Want to talk about your relationship? https://mind-and-body.blog/o-mnie-i-terapii-ze-mna/ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: