samotność/loneliness

Okazuje się, że samotność jest nie tylko zła o tyle, że jesteśmy sami, ale też negatywnie wpływa na zdrowie psychiczne i fizyczne.

Mózgi osób samotnych wykazują większą aktywność struktur związanych z zagrożeniem, a mniejszą tych związanych z interpretacją zachowań (czyli spadają możliwości poznawcze). Z kolei nadmierna koncentracja na zagrożeniu powoduje zaburzenia faz snu, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania. Ponadto ból społeczny związany z osamotnieniem powoduje w mózgu bardzo podobną aktywność jak ból fizyczny.

Osoby, które zgłaszają wysoki poziom samotności, nie korzystają z mediów społecznościowych częściej niż inne osoby, ale korzystają z nich inaczej. Mają na przykład więcej znajomych z Facebooka, z którymi znają się tylko online.

Chcesz porozmawiać o poczuciu samotności? https://mind-and-body.blog/o-mnie-i-terapii-ze-mna/

It turns out that loneliness on top of the fact of being alone has a negative effect on mental and physical health. 

The brains of lonely people show the more significant activity of structures related to danger, and less activity in those related to the interpretation of behavior, so cognitive abilities decrease. In turn, excessive concentration on the threat causes disturbances in sleep phases, which are necessary for proper functioning. Moreover, the social pain of loneliness causes a very similar activity in the brain to physical pain.

People who report high levels of loneliness don't use social media more than other people but use it differently. They have more Facebook friends with whom they only know online. 

Want to talk about feeling lonely? https://mind-and-body.blog/o-mnie-i-terapii-ze-mna/ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: