Największe stresory życia

Dwóch amerykańskich naukowców Holmes i Rahe, stworzyło listę kilkudziesięciu stresorów, które są niezależne od klutury. Oto lista, w kolejności od najciężej przeżywanych, wydarzeń życiowych :

1. Śmierć współmałżonka

2. Rozwód 

3. Separacja lub rozstanie

4. Pobyt w więzieniu

5. Śmierć bliskiego członka rodziny

6. Ciężka choroba lub wypadek z uszkodzeniem ciała

7. Ślub

8. Zwolnienie z pracy/bezrobocie

9. Pojednanie z małżonkiem

10. Przejście na emeryturę

11. Znacząca zmiana stanu zdrowia lub zachowania członka rodziny

12. Ciąża

13. Problemy seksualne

14. Pojawienie się nowego członka rodziny

15. Poważna zmiana w pracy lub reorganizacja firmy

16. Zmiana statusu finansowego

17. Śmierć przyjaciela

18. Zmiana stanowiska pracy

19. Konflikty w rodzinie

20. Wysoki kredyt lub poważne obciążenie hipoteki

21. Problemy z hipoteką/odmowa kredytu

22. Zmiana stopnia odpowiedzialności w życiu zawodowym 23. Opuszczenie przez dzieci domu rodzinnego

24. Kłótnie i starcia z krewnymi współmałżonka

25. Wzmożenie wysiłku dla wykonania jakiegoś zadania

26. Początek lub zakończenie pracy zawodowej współmałżonka

27. Rozpoczęcie lub zakończenie nauki szkolnej

28. Zmiany standardu, poziomu życia

29. Zmiany osobistych nawyków i przyzwyczajeń

30. Starcia z szefem

31. Zmiany warunków pracy lub najbliższego otoczenia

32. Zmiana miejsca zamieszkania

33. Zmiana szkoły

34. Znacząca zmiana w spędzaniu wolnego czasu

35. Zmiany w praktykach religijnych

36. Znacząca zmiana w nawykach życia towarzyskiego

37. Niewielka pożyczka

38. Znacząca zmiana dotycząca snu

39. Znacząca zmiana dotycząca kontaktów z rodziną

40. Zmiany nawyków żywieniowych

41. Urlop

42. Święta spędzane z rodziną

43. Małe naruszenie przepisów prawnych

Przeżywasz zbyt dużo stresu? Potrzebujesz pomocy?

https://mind-and-body.blog/o-mnie-i-terapii-ze-mna/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: