HALT – Hey stop yourself!

Halt means to stop. HALT is also an acronym for Hungry, Angry, Lonely, Tired. In these states, we can act hastily and even self-destructively. When our basic needs; physiological (eating, drinking, sleeping), or of security and belonging are not provided, it is difficult for us to act rationally. In the above-mentioned states of hunger, anger, loneliness or fatigue, the activity of the prefrontal cortex, otherwise known as the neocortex, decreases in favor of more primal parts of the brain, the so-called mammalian and reptile brain. That is, emotions and instincts prevail over thinking.

HALT is often used as a so-called a soft tool in addiction therapy to refrain from impulsive action and not return to maladaptive behavior. Taking care of yourself and self-awareness is the most important thing in recovering from addiction. However, this exercise is beneficial for everyone, because each of us is sometimes hungry, angry, lonely or tired.

I encourage you to self-observe and check whether you are in any of the above states. When we find that we are hungry, let's try to eat something nutritious and healthy to provide ourselves with vitamins, micro and macro elements so that our brain can work efficiently. When we find ourselves angry, let's try to take a few deep breaths, count slowly to 10 - these are simple techniques, others can be used, but it's about distancing and cooling down. When we realize that we are lonely, we can try to turn to people even online with whom we can share our thoughts or doubts, get support / comfort / be listened. If you observe that you are tired, let yourself take a refreshing nap or a cold shower, if this is not possible, try to go out into the fresh air, do some physical exercises, drink water or one of the natural energy drinks (coffee, green tea, ginseng, yerba mate, lemon, beetroot juice).

If you have any questions or want to dwell deeper, please contact:

https://mind-and-body.blog/about-me-and-therapy-with-me/
HALT - Człowieku zatrzymaj się!

Halt znaczy po angielsku tyle co postój, zatrzymanie się. HALT to też akronim od Hungry, Angry, Lonely, Tired. W tych stanach możemy działać pochopnie, a nawet autodestrukcyjnie. Gdy nasze podstawowe potrzeby; fizjologiczne (jedzenie, picie, sen), bezpieczeństwa (spokój) i przynależności, nie są zapewnione trudno jest nam działać racjonalnie. W powyżej wymienionych stanach głodu, złości, samotności czy zmęczenia zmniejsza się aktywność kory przedczołowej inaczej zwanej korą nową na rzecz bardziej pierwotnych części mózgu tzw. mózgu ssaczego i gadziego. Czyli nad myśleniem górują emocje i instynkty.

HALT używane jest często, jako tzw. miękkie narzędzie, w terapii uzależnień, by powstrzymywać się od impulsywnego działania i nie wracać do nieadaptacyjnych zachowań. W wychodzeniu z uzależnień najważniejsze jest dbanie o siebie i samoświadomość. Ćwiczenie to jednak jest korzystne dla każdego, bo każdy z nas czasem jest głodny, zły, samotny czy zmęczony.

Zachęcam do samoobserwacji i sprawdzania czy nie jesteśmy, w którymś z powyższych stanów. Gdy stwierdzimy, że jesteśmy głodni postarajmy się zjeść coś pożywnego i zdrowego, żeby dostarczyć sobie witamin, mikro i makroelementów, aby nasz mózg mógł działać sprawnie. Gdy stwierdzimy, że jesteśmy źli spróbujmy wziąć kilka głębszych oddechów, policzyć powoli do 10 – to proste techniki, można zastosować inne, ale chodzi o zdystansowanie się i ochłonięcie. Gdy z kolei zdamy sobie sprawę, że jesteśmy samotni postarajmy się zapewnić sobie jakiś choćby malutki i wirtualny krąg bratnich dusz, z którymi można podzielić się przemyśleniami czy wątpliwościami, dostać wsparcie/pocieszenie/wysłuchanie. Jeśli natomiast zaobserwujemy, że jesteśmy zmęczeni pozwólmy sobie na odświeżającą drzemkę lub zimny prysznic, jeśli nie ma takiej możliwości to wyjdźmy na świeże powietrze, zróbmy kilka ćwiczeń ruchowych, wypijmy wodę i któryś z naturalnych energetyków (kawa, zielona herbata, żeń-szeń, yerba mate, cytryna, sok z buraka).

W przypadku pytań czy wątpliwości zapraszam do kontaktu :

https://mind-and-body.blog/o-mnie-i-terapii-ze-mna/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: