10 rodzajów wydarzeń z dzieciństwa, które mają wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne w dorosłym życiu

W latach 90 wystartowało w Stanach Zjednoczonych szeroko zakrojone badanie ACE – Adverse Childchood Experiences, które badając 17 000 uczestników na przestrzeni wielu lat ujawniło, że doznanie 4 czy więcej negatywnych doświadczeń w dzieciństwie wpływa na zdrowie psychiczne i fizyczne w dorosłości. Brano pod uwagę następujące negatywne wydarzenia : przemoc fizyczną, psychiczną i seksualną; zaniedbanie fizyczne i emocjonalne; zaburzenia funkcjonowania rodziny spowodowane chorobą psychiczną członka rodziny, nadużywaniem substancji przez członka rodziny, obserwowanie przemocy w stosunku do członka rodziny, posiadanie członka rodziny objętego systemem karnym, rozód lub separacja rodziców.

Poniżej wachlarz z konsekwencjami Negatywnych doświadczeń w dzieciństwie (ACE)

A tu prawdopodobieństwo konkretnych schodzeń przy wyniku 4 lub więcej :

Potrzebujesz kosultacji ? Chcesz wiedzieć co dalej robić? https://mind-and-body.blog/o-mnie-i-terapii-ze-mna/

bibliografia:

https://www.cdc.gov/violenceprevention/aces/index.html

https://www.connectedforlife.co.uk/blog/2017/6/17/the-adverse-childhood-experiences-ace-study

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: