10 rodzajów wydarzeń z dzieciństwa, które mają wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne w dorosłym życiu

W latach 90 wystartowało w Stanach Zjednoczonych szeroko zakrojone badanie ACE – Adverse Childchood Experiences, które badając 17 000 uczestników na przestrzeni wielu lat ujawniło, że doznanie 4 czy więcej negatywnych doświadczeń w dzieciństwie wpływa na zdrowie psychiczne i fizyczne w dorosłości. Brano pod uwagę następujące negatywne wydarzenia : przemoc fizyczną, psychiczną i seksualną; zaniedbanie fizyczne i emocjonalne; zaburzenia funkcjonowania rodziny spowodowane chorobą psychiczną członka rodziny, nadużywaniem substancji przez członka rodziny, obserwowanie przemocy w stosunku do członka rodziny, posiadanie członka rodziny objętego systemem karnym, rozód lub separacja rodziców.

Poniżej wachlarz z konsekwencjami Negatywnych doświadczeń w dzieciństwie (ACE)

A tu prawdopodobieństwo konkretnych schodzeń przy wyniku 4 lub więcej :

Poniżej link do testu ACE , tu możesz sprawdzić, czy jesteś w grupie ryzyka i masz 4 lub więcej punktów ACE:

https://www.npr.org/sections/health-shots/2015/03/02/387007941/take-the-ace-quiz-and-learn-what-it-does-and-doesnt-mean?t=1605822950283

bibliografia:

https://www.cdc.gov/violenceprevention/aces/index.html

https://www.connectedforlife.co.uk/blog/2017/6/17/the-adverse-childhood-experiences-ace-study

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: