Cukier w diecie/ sugar in diet

Gdzie się ukrywa cukier? To, że w słodyczach to wie każdy, ale musimy pamiętać też, że duże ilości cukru możey zjeść nieświadomie w zdradliwych produktach typu płatki śniadaniowe, jogurty owocowe i napoje.

Naukowcy z Scientific Advisory Committee on Nutrition (SACN) uznali napoje jako najbardziej przyczyniające się do otyłości i zwiększenia BMI (Body Mass Index) oraz zwiększenia ryzyka wystąpienia cukrzyctypu 2.

Cukier kryje się pod takimi hasłami jak : sacharoza, glukoza, syrop, dekstroza, miód, fruktoza, melasa, laktoza, syrop kukurydziany lub koncentraty soków owocowych.

Uważajmy na produkty, które zawierają powyżej 22.5g na 100g i 11.25g na 100ml, są to produkty wysoko cukrowe!

Potrzebujesz konsultacji w sprawie tego jak zdrowie fizyczne przekłada się na psychiczne? https://mind-and-body.blog/o-mnie-i-terapii-ze-mna/

Where is the sugar hiding? Everyone knows this in sweets, but we must also remember that large amounts of sugar may be eaten unknowingly in treacherous products such as breakfast cereals, fruit yogurts, and drinks.

Scientists from the Scientific Advisory Committee on Nutrition (SACN) recognized the drinks as the most contributing to obesity and increasing the BMI (Body Mass Index) and increasing the risk of type 2 diabetes. 

Sugar can be found in terms such as sucrose, glucose, syrup, dextrose, honey, fructose, molasses, lactose, corn syrup or fruit juice concentrates. 

Be careful with products that contain more than 22.5g per 100g and 11.25g per 100ml, these are high sugar products!

Do you need a consultation on how physical health translates into mental health? https://mind-and-body.blog/o-mnie-i-terapii-ze-mna/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: