SMART cele

Koncepcja ustalania celów SMART zakłada, że mają one być ustalone sprytnie czyli mają być:

Specific – konkretne ; np. chcę schudnąć uprawiając sport zamiast chcę być atrakcyjniejsza

Measurable- mierzalne ; np. chcę zobaczyć jak waga rusza w dół

Achievable- osiągalne ; np. będę biegać po 2km co drugi dzień – cel taki nie zabierze zbyt dużo czasu i dla nowicjusza jest wyzwaniem ,ale nie jest ponad siły

Relevant – odpowiednie ; jeśli mam chore kolana być może bieganie nie jest dla mnie i powinnam rozważyć inny sport

Time-bound -ograniczone w czasie ; każdy cel musi mieć ramy czasowe, co ułatwi nam utrzymanie motywacji oraz pozwoli widzieć efekty

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: