kofeina/caffeine

Skutki przyjmowania kofeiny, którą tak często przyjmujemy w postaci “kawek” są sklasyfikowane w ICD10 czyli Intermational Classification of Deseases wydanie 10 następująco :

F.15 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem innych
substancji stymulujących, w tym kofeiny

Jeśli ktoś jest zainteresowany pełną listą schorzeń, zaburzeń i symptomów, do których ekspresji przyczynia się kofeina odsyłam do 11 edycji ICD (dostępnej na razie tylko po angielsku) – https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/1167567648 – gdzie należy w pole search wpisać caffeine.

Warto pamiętać, że kofeina w sporych stężeniach występuje nie tylko w kawie, ale i w herbacie, kakao, guaranie czy coca-coli.

Chcesz porozmawiać o uzależnieniach i nawykach? https://mind-and-body.blog/o-mnie-i-terapii-ze-mna/

Caffeine intake, which we so often take in the form of another cuppa is classified in the ICD10 - Intermational Classification of Deseases Issue 10 as follows: 

F.15 Mental and behavioral disorders due to use of other stimulants, including caffeine 

For those interested in a full list of diseases, disorders and symptoms expressed by caffeine, please refer to the 11th edition of the ICD (available in English only) -
https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/1167567648  
 - enter caffeine in the search field. 

It is worth remembering that high concentrations of caffeine are found not only in coffee, but also in tea, cocoa, guarana and coca-cola. 

Want to talk about addictions and habits? https://mind-and-body.blog/o-mnie-i-terapii-ze-mna/ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: